After the Velvet revolution, bunkers in Bratislava were abandoned and started to decay. As part of the border area, on the edge of the city, they became ideal shelter for homeless people and thieves, hence all pieces of the original equipment and furnishing were lost for good. Thanks to the innitiative of volunteers, most of the interior has been restored based on the original plans. The main goal of this club of volunteers, is to to educate wide public about Czechoslovak history and famous fortifications.

Vojenský čin roka 2014

OZ Múzeum petržalského opevnenia malo tú česť ocitnúť sa medzi nominovanými v kategórii Priateľ armády  a zúčastniť sa na slávnostnom galaprograme, ktorý sa konal v Klube Ministerstva obrany SR, dňa 22. 6. 2015.

Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2014

Výročné ocenenie časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2014 v kategórii AKCIA – PODUJATIE – DLHODOBÉ PROJEKTY získalo OZ Múzeum petržalského opevnenia za dlhodobý projekt Bunker B-S 4, Múzeum československého opevnenia.

Pamätná medaila Spolku histórie colníctva a finančnej správy

Spolok histórie colníctva a finančnej správy vydal pri príležitosti prvého výročia otvorenia Múzea colníctva pamätnú medailu v limitovanej edícii 50 ks. Jedným z ocenených bolo aj Múzeum Petržalského opevnenia a to za pomoc a spoluprácu pri realizácii ptojektu.

All rights reserved to OZ “Múzeum Petržalského opevnenia”, Belinského 7, 851 01, Bratislava V, ICO: 42255937

All visual materials help to present authentic war history but do not glorify war. They neither support or promote racism, violence and religious discrimination nor any political opinions.